İnönü Mahallesi Ada Caddesi Akyazı Belediye Başkanlığı Karşısı No:277 Pk: 54400 Akyazı - SAKARYA Tel: 0534 261 45 54
Akyazı Belediye Başkan Aday Adayı
Akyaz’nın Geleceği;
- 3 Temel Farklılık
- 3 Temel Beklenti
- 3 Temel Strateji
ana bileşenleri çerçevesinde
kurgulanmalıdır. Farklılıklar ve Beklentiler, Akyazı’nın 2023 Vizyonunu belirlemelidir.
Temel Farklılık
İki Yöne,
İki Saat
Konum itibariyle en büyük iki şehrin orta
noktasında bulunan Sakarya ve Akyazı,
sosyo-ekonomik açıdan en gelişmiş bölge
olan Marmara Bölgesini Anadolu’nun diğer
bölgelerine bağlayan ana ulaşım hattı
üzerindedir. Konum avantajı, sanayi sektörünü
ve turizmi dinamik hale getirmektedir. TEM
ve D-100 uluslararası karayolları ile Yüksek
Hızlı Tren hattı Avrupa’yı, Asya’ya bağlayan
uluslararası karayolu ulaşım ağını oluşturur.
Su Havzası;
Bereket Coğrafyası
Toprağın özelliği ve verimliliği, tarımsal
faaliyetler üzerinde etkili olan önemli
faktörlerden biri olmaktadır. Sakarya ilinin
yaklaşık %51’inde topraklar verimlidir ve tarım
yapılmaktadır. Akyazı ise Mudurnu Çayının
beslediği verimli alüvyonlu tarım topraklarına
sahiptir ve mısır ve fındık başta olmak üzere,
şeker pancarı, buğday ve patates üretimi
yapılır. Bölgenin aynı zamanda Sapanca
Gölü su havzası içinde yer alması nedeniyle
tüm tarım uygulamalarında ilaçlama,
kanalizasyon, suni gübreleme belirli kurallarla
yapılmalıdır. ‘Temiz Tarım’ desteklenmeli,
kontrolsüz zirai ilaç kullanımı ve aşırı su
tüketimine dikkat edilmelidir.
Yerin Altı;
Jeotermal Enerji
Termal kaynaklar bakımından zengin bir
potansiyele sahip olan Akyazı’da, Kuzuluk
Kaplıcaları sağlık ve termal turizminin
gelişmesinin odak noktasını oluşturmaktadır.
Magmaya dikine uzanan fay çatlaklarından
yeryüzüne ulaşan yeryüzü suları,
termodinamik enerji ile ısınarak kaplıcaları
ortaya çıkartmıştır.
Temel Beklenti
Akyazı, sahip olduğu doğal değerleri, yayla,
orman, göl kıyıları, dağlar ve termal kaynakları
ile turistik açıdan çekici bir konumdadır.
Turizme bakış açısının değişmesi ve potansiyelin
harekete geçirilmesiyle birlikte kırsal turizmden
elde edilen gelir yine kırsal alanlarda yaşayan
halka ekonomik katkı sağlayabilir. Bu alanlarda
gerçekleştirilecek doğa turizmi, kırsal ekonominin
çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni bir bakış
açısı yaratılması, yoksulluğun ve kırsal göçün
azaltılmasında önemli bir potansiyeldir.


Akyazı’nın ekonomisi tarım, hayvancılık,
ormancılık ve turizm sektörlerine dayanmaktadır.
Tarım, turizm ve sanayi üçlüsünün bütünleşmesi
temel beklentidir. Ekonomik yapının katma
değer yaratacak farklı ekonomik yapılarla
bütünleştirilmesi için potansiyel ‘ekonomik değer’
çalışması yapılmalıdır.


Yaşam kalitesinin artırılması için sosyal alanlar ve
altyapı projeleri yapılmaktadır. Spor, altyapı, içme
suyuna erişim, ulaşım, yeşil alan ve rekreasyon
projelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel olarak
Akyazılılar desteklenmektedir.
Çeşitlenen Turizm
Bütünleşen Sektörler
Temel Strateji
Tarım ve hayvancılık sektörlerinin sanayi sektörü ile
bütünleşmesi için üniversite-sanayi-tarım-hayvancılık
sektörlerindeki işbirlikleri kurgulanarak birikimlerin ve
tecrübelerin paylaşılması sağlanmalıdır. Fakat bu yeterli
değildir. Ekolojik yani yaşamsal değerlerin korunarak
ekonomik katma değer ürettikleri bir kırsal kalkınma
modeli, nüfusun %70’inin kırsalda yaşadığı Akyazı
için dengeli bir gelişim modeli sunacaktır. Akyazı’yı
diğer kentlerden farklılaştıran değerleri korurken,
ekonomik gelişim fırsatları yaratmak için, kırsal
alanlarda ekonomik kalkınma odaklı eğitim programları
başlatmak, tarih ve doğa envanterini çıkarmak, yöre
halkını bilinçlendirme programları geliştirmek, ‘ekolojik
ve ekonomik kalkınma adımları’nı hazırlamak doğru bir
başlangıç olacaktır.
Kalkınma; Ekonomik
ve Ekolojik Denge
Akyazı’nın Yazgısı; doğa ve insan gücünün iyi yönetilmesi, geleceğinin iyi kurgulanmasına bağlıdır.
‘Bereketin, Birikimin ve Becerinin, yeni neslin Beklentileri ile Beslendiği Akyazı Yazgısını Beraber değiştirmek’
Büyük Marmara Depreminin ardından geçen 20 yılda, kentsel dönüşüm ve planlama konularında çalışmalar yapılmıştır. Sapanca Gölü’nün ortasından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın varlığı, bölgede yer alan ve alacak olan tüm yerleşimlerin, deprem durumunda ‘dayanıklı’ olmasını zorunlu kılmaktadır. Dayanıklılık, yalnızca yerleşimin fiziksel dayanıklılığı değil, doğanın hareketleri ile uyumlu bir kentsel planlama ile sağlanabilir. Doğa ile uyumlu yaşam alanlarının desteklenmesi ve tanıtılması, yayla mimarisinin korunması ve yaşatılması da dayanıklı yapılaşma kapsamında ele alınmalıdır.
Hareketli Doğa; Dayanıklı Kent
Yaşam Kalitesi; İnsan Sermayesi
Bölgede gelişmekte olan sektörlerin desteklenmesi ve öncelikli olarak yerel halkın bu gelişmeden faydalanması için insan kapasitesinin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda; yerel ekonominin geliştirilmesi için yönelik eğitim ve destek programları hazırlanması, insan kapasitesinin geliştirilmesi, sosyal donatıların niteliğinin ve niceliğinin arttırılması, kültürel tesis alanları ve etkinliklerinin arttırılması konuları önemlidir.
BİYOGRAFİ
VİZYON PLANI
BEK ANALİZİ
AKYAZI
DEĞERLER
GALERİ
İLETİŞİM
AK PARTİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI
Kaliteli Altyapı
AKPARTİ İNTERNET SİTESİ>>
AKPARTİ GENÇLİK KOLLARI >>
AKPARTİ KADIN KOLLARI >>
SELÇUK YAŞAR YOUTUBE KANALIMIZ>>
BASIN ODASI