İnönü Mahallesi Ada Caddesi Akyazı Belediye Başkanlığı Karşısı No:277 Pk: 54400 Akyazı - SAKARYA Tel: 0534 261 45 54
10 Temel Sorun
1 Göç
2 İş
3 Ekoloji – Ekonomi Çatışması
4 Mekan ve Yapı Kalitesi
5 Sanayi Sektörünün Kontrolsüz Gelişme Riski
6 Sanayi Altyapısı Eksikliği
7 İlçe Merkezinde Trafik ve Altyapı Yetersizliği
8 Artan Suç Olayları
9 Afet Riski
10 Altyapı ve Üstyapı Kalitesi
İŞ ve GirİŞİM;
Yeni ekonomiler
10 Temel Fırsat
1 Konum; İki Yöne İki Saat
2 Havza Coğrafyası; Su
3 Yaşayan Yayla Şenlikleri; Acelle
4 Ulaşım Projeleri; Hızlı Ulaşım
5 Yeşil Projeler; Orman Park
6 Sanayi; Gelişimin Potansiyeli
7 Turizm; Kış Turizmi ve Kaplıca Potansiyeli
8 Yeraltının Kaynağı; Jeotermal Enerji
9 Doğanın Mirası; Flora, Fauna, Su
10 Ova; Mudurnu Çayının Beslediği Bereket
Temel Sorunlar
Yerel ekonominin canlandırılması, göçün azaltılması ve işsizliğin azaltılması, sanayileşmenin olumsuz etkileri için şimdiden önem alınması ve kontrolsüz gelişmenin önüne geçilmesi gibi konular ön plana çıkmıştır.
Yerel Ekonomi
Tarım ve sanayiye dayalı yerel
ekonominin kapasitesinin
düşüklüğü, büyük sorunları
beraberinde getirmekte. Ekonomik
çeşitliliğin iyi yönetilmemesi sosyal
sorunları da beraberinde getirmeye
başlamıştır.
Ulaşım
İlçe merkezinde artmakta olan
araç kullanımı ve sahiplik oranı
nedeniyle kent içindeki otopark
alanları yetersiz kalmakta ve trafik
sıkışıklığı yaşanmaktadır.
Afet Riski
Akyazı Kuzuluk yöresi Sakarya ili alanı ile birlikte jeoloji yapısı ile Kuzey Anadolu deprem kuşağındadır. Deprem ve sel baskını başta olmak üzere afet riskleri en önemli riskler arasındadır. Bölgede deprem ile yaşama her türlü afet, arama kurtarma faaliyetleri
ve bu bilincin, farkındalığın ve faaliyetlerin topluma kazandırılmasını amaç edinmiş yerelde faaliyet gösteren stklar
desteklenmelidir.
Göç
Akyazı’nın en temel sorunlarından biri göç vermesi. Özellikle gençlerin büyük şehirlere gitmesi, kırsal alanlarda çok boyutlu sorunları ortaya çıkarmaktadır.


Suç Olayları
İlçede artmakta olan suç olayları ve asayiş sağlamakta yaşanan zorluklar bulunmaktadır.
Uyuşturucu madde kullanımı ciddi bir sorun olup, çözüm odaklı ciddi bir yaklaşım beklemektedir.
Sanayileşmenin Etkileri
Doğu Marmara Bölgesinin sanayi kapasitesi yüksektir. Bununla birlikte bölgenin ekonomik lokomotifi fabrikalar ve sanayidir. Burada ekonomi ve ekoloji bir
araya gelmektedir. Belli bir süreç içerisinde meydana gelen bu yapının sağlıklı yaşayabilmesi için sanayinin ekonomiye etkileri noktasında kamu adına profesyonel bir destek ve denetime ihtiyaç vardır.
Kontrolsuz Gelişme
Doğu Marmara Bölgesinin en önemli yerleşmesi olan Akyazı, diğer yerleşmeler gibi kontrolsüz gelişmenin etkilerini olumsuz
yaşamaktadır. İstanbul ve Ankara arasındaki iki saatlik mesafe fırsat olduğu kadar sorunlarıda beraberinde getirmektedir. Burada şehir planlama ile birlikte gelecek planlaması olmazsa olmazlardandır.
Temel Fırsatlar
Tarım ve sanayi başta olmak üzere, sektörel bütünleşme konusu, ekonomik gelişim için öncelikli ve önemli bir adımdır. Turizmin çeşitlenmesi ve jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi de öne çıkmaktadır.
Kırsal Nüfus
Akyazı ilçesi Sakarya’nın nüfus bakımından merkez ilçeden sonra ikinci büyük ilçesidir. (2016 yılı nüfus sayımına göre 86.700). Nüfusun %70’i kırsal alanda yaşamaktadır.Ulaşım Avantajı
İlçe merkezi E-5 karayolundan güneye doğru 10 km. içeride kalır. İstanbul ve Ankara’ya her iki yönde 2 saat uzaklıktadır. E-5 ve D-100 karayolu ile TEM otoyolu ilçe sınırları içerisinden geçmektedir. Günün her saati, her yöne ulaşım sağlanabilir. Ayrıca hızlı tren istasyonuna 5 km. uzaklıktadır.


Bereketli Ova
Akyazı’nın ova bölümü Akarsularla taşınan maddelerin birikmesiyle oluşan genç topraklardan meydana gelmiştir. Toprakların özellikleri ırmak yataklarından uzaklaştıkça değişir. % 90 dan fazlası kahverengi olan topraklar % 18 oranında alüvyon topraklarla kaplıdır, ilçe toprakları Mudurnu Çayının kollarının beslediği verimli ovalar üzerinde yer alır. Bölgede temiz tarım yapma potansiyeli bulunmaktadır.

Jeotermal Enerji
Kuzuluk’taki Sülüklü Göl’de, fayların magmaya dikine uzandığı ve bunların uzunluklarının 15-20 km. olduğu bilinmektedir. Böylece yeryüzü sularının fay çatlakları sayesinde yerin çok derinliklerine inerek termodinamik enerji ile ısınıp kaplıcalar gibi tükenmez bir enerjinin varlığı ortaya çıkmıştır.

Kış Turizmi, Kaplıcalar
Büyük şehirlere iki saat mesafedeki avantajlı konumu, Akyazı’yı kış turizmi için ideal konuma getirmektedir. Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, kampçılık gibi faaliyetlerin yanı sıra, kaplıcaların varlığı da önemli bir çekim yaratmaktadır. Kuzuluk’ta bulunan İhlas Kaplıca Tesislerinin bu anlamda önemli yeri vardır.
Sanayi Potansiyeli
Marmara Bölgesi’nin ve ülkenin en cazip sanayi yatırım alanlarından birisi olan bölge, coğrafi konumu ile gelişmelere çok uygun bir
nitelik taşır. Sanayileşme açısından İstanbul-İzmit hinterlandının ve Bursa bölgesinin alternatifi olan bölge, İstanbul’a yakınlığı nedeniyle de çok çekici bir genişleme alanıdır.

Tarım ve Sanayi İlişkisi
Tarım - sanayi ilişkisinin güçlü olduğu bölgede, şeker pancarı üretimi – şeker sanayi, ormancılık
– orman ürünleri sanayi, besicilik
– et ürünleri sanayi, fındık üretimi
– fındık işleme sanayi, mısır üretimi
– mısır işleme sanayi örnekleri
bulunmaktadır.
Yeşil Projeler
Bölgenin kültürel değerlerinden olan ‘Yayla Şenlikleri’ her yıl düzenlenmekte ve kültür turizmine katkıda bulunmaktadır. Acelle Yaylasında bu amaçla şenlik alanları, göl ve çevre düzenlemeleri, mesire alanları ve kamping merkezlerinin yapılacağı proje yapım aşamasındadır. Ayrıca Kuzuluk Tabiat Parkının (Orman Park) da uygulaması tamamlanmıştır.
Akyazı Belediye Başkan Aday Adayı
BİYOGRAFİ
VİZYON PLANI
BEK ANALİZİ
AKYAZI
DEĞERLER
GALERİ
İLETİŞİM
AK PARTİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI
AKPARTİ İNTERNET SİTESİ>>
AKPARTİ GENÇLİK KOLLARI >>
AKPARTİ KADIN KOLLARI >>
SELÇUK YAŞAR YOUTUBE KANALIMIZ>>
BASIN ODASI